БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ / БАМЛ/

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ

БАМЛ България е сдружение, което имаза цел да работи за обединяването наспециалистите , работещи в областта на лабораторната диагностика и да съдейства за тяхното професионално развитие и усъвършенстване; Сайтът е разработен върху WordPress основа като част от модулите и дизайна са пренаписани и обработени допълнително от мен. Разполага с контролен панел за управление на съдържанието. […]