Почистване на лаптоп. Подмяна на термопаста.

лв.30.00