Как се прави задание на уебсайт?

задание на уебсайт

Създаването на задание на уебсайт (т.нар. бриф) е важен етап в процеса на разработка на уебсайта.

В заданието трябва да се включат всички ключови аспекти и изисквания към проекта. Ето стъпките, които можете да следвате за създаване на ефективно задание:

1. Въведение

 • Описание на проекта: Опишете кратко и ясно какъв е проекта. Каква е целта на уебсайта?
 • Контекст и история: Ако е приложимо, дайте малко контекст за бизнеса или организацията и защо се нуждае от нов уебсайт.

2. Цели и задачи

 • Основни цели: Какво искате да постигнете с този уебсайт? Например, повишаване на продажбите, привличане на нови клиенти, представяне на портфолио и др.
 • Целева аудитория: Опишете основните групи потребители, които ще посещават сайта. Какви са техните нужди и очаквания?

3. Функционалности и съдържание

 • Основни страници и секции: Избройте всички основни страници (например начална страница, за нас, услуги, продукти, контакти и т.н.) и кратко описание на тяхното съдържание.
 • Специфични функционалности: Опишете всякакви специфични функции, които искате да има сайтът, като форма за контакт, онлайн магазин, блог, регистрация на потребители и т.н.
 • Мултимедия: Посочете какви видове мултимедийни елементи ще се използват (снимки, видеа, графики и т.н.) и как трябва да бъдат интегрирани.

4. Технически изисквания

 • Платформа и технологии: Ако имате предпочитания за използваните платформи (например WordPress, Joomla, Shopify и т.н.) или технологии (HTML, CSS, JavaScript, PHP и т.н.).
 • Хостинг и домейн: Посочете дали вече имате хостинг и домейн или имате нужда от съдействие за тях.
 • SEO изисквания: Ако имате специфични изисквания за оптимизация за търсачки (SEO), посочете ги.

5. Дизайн и потребителски интерфейс

 • Визуален стил: Опишете желания визуален стил (минималистичен, модерен, класически и т.н.) и всякакви специфични предпочитания за цветове, шрифтове и графични елементи.
 • Примери и вдъхновения: Дайте примери за уебсайтове, които харесвате, и обяснете какво точно ви допада в тях.

6. Администрация и поддръжка

 • Управление на съдържанието: Посочете дали искате да имате възможност сами да актуализирате съдържанието на сайта.
 • Поддръжка и обновления: Опишете какви са очакванията ви за поддръжка и обновления след пускането на сайта.

7. Бюджет и срокове

 • Бюджет: Уточнете какъв е бюджетът за разработка на уебсайта.
 • Срокове: Посочете желаните срокове за изпълнение на проекта, включително междинни етапи и крайна дата.

8. Контакти и комуникация

 • Контактна информация: Предоставете информация за контакт с лицето, отговорно за проекта.
 • Комуникационен процес: Опишете предпочитания начин и честота на комуникация (имейл, телефон, срещи и т.н.).

Примерен шаблон за задание:

Задание за разработка на уебсайт

1. Въведение

Описание на проекта:
Създаване на уебсайт за фирма XYZ, специализирана в предлагането на консултантски услуги.

Контекст и история:
Фирма XYZ съществува от 10 години и иска да обнови онлайн присъствието си с модерен и функционален уебсайт.

2. Цели и задачи

Основни цели:

 • Привличане на нови клиенти.
 • Информиране за услугите на фирмата.
 • Представяне на успешни проекти.

Целева аудитория:

 • Малки и средни предприятия.
 • Стартиращи компании.
 • Индивидуални предприемачи.

3. Функционалности и съдържание

Основни страници и секции:

 • Начална страница
 • За нас
 • Услуги
 • Проекти
 • Контакти

Специфични функционалности:

 • Форма за контакт
 • Блог
 • Онлайн чат

Мултимедия:

 • Професионални снимки на екипа и офисите
 • Видеа с клиентски препоръки

4. Технически изисквания

Платформа и технологии:

 • WordPress
 • HTML, CSS, JavaScript

Хостинг и домейн:

 • Има наличен домейн и хостинг

SEO изисквания:

 • Включване на основни ключови думи и оптимизация на страниците

5. Дизайн и потребителски интерфейс

Визуален стил:

 • Модерен и професионален
 • Основни цветове: синьо и бяло

Примери и вдъхновения:

 • Пример сайт 1: [link]
 • Пример сайт 2: [link]

6. Администрация и поддръжка

Управление на съдържанието:

 • Възможност за редактиране и добавяне на ново съдържание от администратор

Поддръжка и обновления:

 • Месечна поддръжка за обновления и сигурност

7. Бюджет и срокове

Бюджет:

 • 5000 – 7000 лв

Срокове:

 • Начало: 01.07.2024
 • Край: 30.09.2024

8. Контакти и комуникация

Контактна информация:

 • Иван Иванов, мениджър проекти
 • Телефон: 0888 123 456
 • Имейл: ivan@example.com

Комуникационен процес:

 • Седмични срещи по Zoom

Използвайте този шаблон и адаптирайте според конкретните нужди и изисквания на вашия проект.