Наредба 18 за електронни магазини.

Наредба 18 за електронни магазини

Наредба 18. За какво се отнася. Кого засяга. Какво трябва да направят собствениците на ел. магазини спрямо Наредба 18. Ръководство.

Развивате онлайн търговия (имате онлайн магазин, или продавате чрез някоя платформа) и се чудите как ви засягат промените в Наредба Н – 18?

Ще се опитаме по-ясно да обясним кого засяга тази наредба и какво следва да предприемете.

За кого се отнасят промените?

Нашумелите промени засягат всички фирми, работещи на територията на България, които приемат плащане в брой и използват касови апарати, софтуер за управление на продажбите и интегрирани автоматизирани системи за продажба.

Какво гласят промените Наредба Н – 18 накратко?

Промените по Наредба 18 се отнасят за всички фирми (работещи в България), които приемат плащане в брой.

Промените са свързани както с фискалните устройства (касовите апарати), така и с  изискванията към софтуерите, които се използват за управление на продажбите в търговските обекти.

Забранява се следната практика:

В търговски обект (магазин), продажбата се въвежда (маркира) в софтуер, но касовата бележка се набира на бутоните на касовия апарат отделно.

Това вече не е позволено и промените в наредбата са именно, за да се прекрати тази практика.

Какви са сроковете?

За фирмите, регистрирани по ДДС, срокът е 31.3.2019 г.

За фирмите, които не са регистрирани по ДДС, срокът е 30.6.2019 г.

Как засяга това търговците, които работят чрез онлайн магазини?

В Наредбата е създадена нова глава седма “г” с два члена, чл.52м и 52н, които обхващат изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Тези лица, които извършват продажба на стоки и услуги, посредством платформа за извършване на продажби в мрежата, е необходимо преди да започнат тази дейност да подадат информация до НАП, съгласно Приложение № 33, по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Това може да се осъществи в портала за е-услуги на НАП, който е достъпен тук: https://inetdec.nra.bg/

Тази регистрация се прави отделно за всеки електронен магазин, който лицето притежава.

НАП Наредба 18
НАП Наредба 18

Същото трябва да се изпълни в седем дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги.

Интересна част от измененията, е че собствениците на онлайн магазини са длъжни да съхраняват информацията в текущата база данни и да пазят архивни копия на базата данни в срок от 5 години,съгласно сроковете определени в чл.38, ал. 1 от ДОПК, както и да осигурят достъп до тази информация с възможност за експорт и копиране на данните.

За вече съществуващи онлайн магазини – срокът за регистрация е 28 март 2019г.

Каква информация подават към НАП собствениците на онлайн магазини?

В общи линии информацията, която трябва да се подаде от лицата, извършващи онлайн продажби, се състои от:

  • име на електронния магазин
  • домейн на електронния магазин
  • данни за връзка с лицето, което извършва продажби от онлайн магазин

Ако използвате абонаментна услуга за предоставяне на онлайн платформа за продажби, необходимо е да приложите следната информация:

  • наименование на онлайн платформата
  • уеб адрес на онлайн платформата
  • данни на оператора на онлайн платформата

Ако имате собствен онлайн магазин трябва да посочите данни за контакт на собственика на домейна.

НАП се интересуват и къде е хостван вашия онлайн шоп и кой извършва поддръжка на магазина – за всичко това трябва да декларирате фирмените данни на вашия партньор, както и да опишете вида на използваната хостинг услуга.

Да не забравим, че трябва и да бъде посочена локацията на базата данни – на собствен сървър, на сървър на хостинг компания или използвате облачна услуга.

Създайте и подробна номенклатура на продаваните стоки, тъй като тя също трябва да бъде приложена в приложението при регистрация на вашия онлайн магазин.

Прочетете пълно съдържание на Приложение № 33 от Наредба Н-18.

Кой собственик на онлайн магазин НЕ Е длъжен да подава Приложение 33?

Ето директно информация от сайта kik-info.com:

” Търсехме потвърждение за това дали са задължени да се обявяват в НАП електронните магазини, които приемат плащания само по банков път или само чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. На нашите два въпроса:

1) Електронен магазин, при който плащанията по продажбите са само по банков път, счита ли се за „Лице по чл. 3” във връзка с чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18 и задължен ли е да подава Приложение № 33?

2) Електронен магазин, при който плащанията по продажбите са само чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, счита ли се за „Лице по чл. 3” във връзка с чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18 и задължен ли е да подава Приложение № 33?

Отговорът от Националната агенция за приходите е следния:

„Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

Следва да се отбележи, че по желание на лицето, същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП ще поддържа и ще бъде достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.“ (курсивът е на редакцията)

Важно е да се отбележи, че при доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон. По силата на чл. 118, ал. 3 от ЗДДС фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба или доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. ”

Ето статията.

Обобщение

Промените в Наредба Н – 18 НЕ ЗАСЯГАТ САМО тези търговци, които приемат плащания САМО и ЕДИНСТВЕНО по:

  • банков път
  • чрез пощенски паричен превод от лицензиран оператор (напр. Еконт)

Всички останали начини на плащане (в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта и др.) са засегнати от наредбата и вие, като търговец сте длъжни да подадете Приложение 33, ако притежавате ФУ, СУПТО, ИАСУТД – сте длъжни да ги осъвремените според изискванията на НАП в срок.

Вашият коментар